Převozy finančních hotovostí

  • vždy v návaznosti na potřeby zákazníků
  • střídavě nepravidelné časy převozů
  • několik variant tras převozů
  • vždy v neoznačeném vozidle
  • vždy s potřebným počtem doprovodu
  • hlavně v civilním oděvu
  • vždy každý člen převozu s minimálně jednou zbraní
  • vždy v trvalém spojení s dispečinkem

 

Naše firma Agentura Masters servis s. r. o. Vždy doručila svěřené finanční prostředky, cennou zásilku nebo jakoukoli hotovost.

Kontaktní formulář